FÁBRICA de palets de fusta.
Situada a Xerta, compta amb una trajectòria de més de cuaranta anys al mercat.